Kastanje fineer

Kastanje

boekje 18: 0,6 x 180 x 1550 mm./ 25 st

boekje 19: 0,6 x 200 x 1280 mm./ 15 st.